Menu

Ćwiczenie konwergencji oraz sprawności konwergencji oczu

Konwergencja oczu to inaczej taki jednoczesny ruch zbieżny oczu, który umożliwia prawidłowe postrzeganie na odległość mniejszą niż 4 metry. Powyżej tej odległości nasze oczy ustawiają się nieomal równolegle, a różnice kąta konwergencji stają się zbyt minimalne.

Widzenie stereoskopowe pozwala na dwuoczną ocenę odległości, głębokości i innych cech obserwowanych obiektów, ponieważ nasze gałki oczne umieszczone są obok siebie oraz skierowane do przodu.

Dwupunktowa (obuoczna) percepcja powoduje powstanie bardzo podobnych obrazów, które mózg składa w całość. Lekkie przesunięcie położenia oczu odpowiada za powstanie dwóch obrazów, ponieważ każdy obserwowany przedmiot obserwowany jest pod nieco innym kątem.

Obserwacja tego samego obiektu w połączeniu z informacją o odległości między oczami oraz kątem ustawienia obu oczu pozwala korze wzrokowej na obliczenie odległości, a także na utworzenie modelu trójwymiarowego tego, co wokół siebie widzimy.

Problemy z konwergencją

Problemy konwergencji przejawiają się szczególnie podczas nauki szkolnej. Objawiają się wydłużonym czasem przepisywania informacji z tablicy do zeszytu, dłuższym pisaniem zadań, problemami z koncentracją i ze zrozumieniem czytanego tekstu.

Ćwiczenie konwergencji i sprawności konwergencji oczu pozwala polepszyć fuzję oraz przeciwdziałać tzw. tłumieniu oka.

Stymulacja fiksacji i koordynacja współpracy pomiędzy okiem a ręką. Dzięki pracy przy tym urządzeniu wzmacnia się i stabilizuje widzenie centralne oraz poprawia koordynację oko-ręka. Usprawnia się również precyzję ruchomości dłoni przydatną przy pisaniu i rysowaniu.

Ćwiczenia konwergencji prowadzone przez poprawienie zbieżności oczu oraz przybliżanie „punktu bliskiego konwergencji”. Poprawa tej funkcji wzrokowej usprawni naukę w szkole, poprawi też koncentrację na lekcjach. Ta technika będzie pomocna przy zezie rozbieżnym.

Trening akomodacji w praktyce polega na czytaniu z flipperem akomodacyjnym. Flippery mają zmienny stopień trudności: od łatwych do bardzo trudnych i dobierane są indywidualnie.

Rotator służy do ćwiczeń akomodacji i koordynacji oko-ręka. Jest bardzo lubianym przez dzieci przyrządem o wielu zastosowaniach.

Trening akomodacji przy zaangażowaniu wielu mięśni całego ciała przynosi doskonałe rezultaty. Po dołączeniu treningu ruchów oczu śledzących oraz sakadowych wspólnie osiągamy oczekiwany sukces!