Menu

Terapia wzrokowa dla dzieci oraz młodzieży szkolnej

Co to jest terapia wzrokowa?

Terapia widzenia (ang.: Vision Therapy, VT) jest gałęzią optometrii. Opiera się na połączeniu szerokiego zakresu wiedzy z różnorodnych dziedzin jak: psychologia, pedagogika, socjologia, okulistyka oraz optyka.

Terapia wzroku to rehabilitacja oraz leczenie zaburzeń widzenia, niemożliwych do skorygowania przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych oraz zabiegów chirurgicznych.

Orkisz-terapia-wzroku1

Terapia wzrokowa. Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w specjalnym gabinecie

Terapia wzrokowa pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu wzroku dzieci i młodzieży. Podczas treningu widzenia stosowane są takie ćwiczenia wzroku, które umożliwiają przywrócenie sprawności nieprawidłowo rozwiniętych, a także utraconych jego funkcji.

Terapia widzenia dla dzieci i młodzieży

Optometria Orkisz w Gdyni to miejsce, gdzie odbywają się ćwiczenia wzrokowe dla dzieci oraz młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 15 lat.

Trening widzenia prowadzi doświadczony optometrysta. Ćwiczenia wzroku przebiegają przy wykorzystaniu specjalnych przyrządów oraz programów.

Orkisz-cwiczenia-wzroku2

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu terapii wzroku

Trening widzenia przeprowadzany jest raz w tygodniu w gabinecie pod opieką optometrysty. Uzupełniają go codzienne zajęcia domowe. Zakres ćwiczeń terapii wzroku zostanie określony, gdy będzie przeprowadzona diagnoza optometryczna.

Wskazania do przeprowadzenia diagnozy optometrycznej

Trening wzroku wskazany jest, gdy dziecko ma problemy z uczeniem się, zbyt wolno przepisuje treść z tablicy, objawia niechęć do czytania, ma słabszą koncentrację wzrokową, pojawiają się u niego trudności ze skupieniem, pracą z bliska albo przy komputerze, powtarzają się bóle głowy, mruganie powiekami lub pieczenie oczu.

Kiedy dziecku może pomóc trening widzenia?

Inne symptomy zaburzenia widzenia u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które wskazują, że konieczna jest wizyta u specjalisty i diagnoza optometryczna:

Orkisz-cwiczenia-wzroku

Ścieżka zdrowia dla oczu. Ćwiczenie koordynacji ruchowej i wzrokowej

Zakres badania optometrycznego

Badanie optometryczne to między innymi: sprawdzenie ostrości wzroku, diagnoza ruchomości gałek ocznych oraz widzenia obuocznego, badanie konwergencji oraz akomodacji oczu, sprawdzenie różnicowania barw, test Hirshenberga (odblasków świetlnych), weryfikacja istnienia zeza ukrytego, niezależności ruchów głowy i oczu oraz innych dolegliwościach, związanych z zaburzeniami widzenia obuocznego oraz akomodacji.

Terapeutyczne ćwiczenia wzroku pod kontrolą optometrysty

Ćwiczenia wzroku dla dzieci i młodzieży wykonuje się na zajęciach prowadzanych raz w tygodniu przez specjalistę. Uzupełnia je stały, codzienny trening widzenia przeprowadzany z dzieckiem w domu przez rodziców. Całość pracy odbywa się pod opieką i kontrolą optometrysty.

Orkisz-cwiczenia-wzrokowe

Wsparcie dla wzroku poprzez ukierunkowanie na kolorową piłkę z literami

Rezultaty terapii wzrokowej zależą bardzo często od systematyczności pracy oraz motywacji młodego pacjenta, a także jego opiekunów. Regularne ćwiczenia wzrokowe skutkują poprawą widzenia, ta zaś wzmacnia chęć do ćwiczeń.

Terapia wzroku – Przykłady ćwiczeń

* Jeżeli u dziecka występują trudności z oglądaniem filmów w formacie 3D, to najprawdopodobniej ma ono problem z układem wzrokowym.