Menu

Funkcjonalna terapia zeza dla dzieci oraz dorosłych

Na czym polega funkcjonalne leczenie zeza?

Jeżeli mamy być dokładni, to nie leczymy zeza, tylko wyprowadzany go funkcjonalnie bez zastosowania leków oraz interwencji chirurgicznych. Zez nie jest tylko problemem mięśni, ale przede wszystkim sposobem, w jaki odczytywane jest przez mózg położenie oczu pacjenta.

To jest głównie kwestia działania funkcjonalnego mózgu, który jedne funkcje odczytuje prawidłowo, a inne nie zawsze. Co prawda rejestrujemy obrazy za pomocą oczu, ale możemy je zobaczyć dopiero za pomocą mózgu, do którego obraz dzięki oczom dociera.

Nowy gabinet behawioralnej terapii wzrokowej w centrum Gdyni

W mózgu następuje połączenie obrazu przekazywanego z obu oczu oraz analiza tego, co „widzimy”. Następnie umysł wysyła do organizmu informację, w jaki sposób mają być ustawione oczy.

Tak naprawdę widzimy wszystko do góry nogami. Taki odwrócony obraz powstaje w oku i taki jest przekazywany do mózgu. Umiejętność odwracania obrazu nabywana jest w ciągu pierwszych miesięcy życia. To pokazuje jak duże możliwości istnieją w naszym mózgu.

Zez a inne wady wzroku

Wadom wzroku takim jak zez nie musi towarzyszyć krótkowzroczność czy dalekowzroczność. Podczas badań specjalista ustala, jaki jest kąt zeza, które mięśnie nieprawidłowo funkcjonują, czy oczy potrafią skupić się na obserwowanym przedmiocie (fiksacja oraz fuzja), czy prawidłowo działa konwergencja, czy jest prawidłowa korespondencja siatkówkowa. Dopiero po ustaleniu tych podstawowych, ale istotnych kwestii, możemy się zabrać za funkcjonalne wyprowadzanie zeza.

Ćwiczenia ruchów oczu w pryzmatach sprzężonych

Funkcjonalne wyprowadzanie zeza

Funkcjonalne wyprowadzanie zeza polega na wykonywaniu kolejnych ćwiczeń wzrokowych oraz utrwalaniu funkcji prawidłowych. Dzięki temu można zapanować nad oczami oraz bez dodatkowego wysiłku ustawić je prawidłowo albo nieomal prawidłowo, co także jest sukcesem, ponieważ umożliwia normalne funkcjonowanie, naukę czy pracę.

Można to porównać do treningu sportowego, który także polega na ćwiczeniu mięśni oraz odruchów. Codziennie wykonuje się przygotowane indywidualnie dla przypadku ćwiczenia postrzegania, które pomagają ustawić oczy oraz pomóc zapamiętać to prawidłowe ustawienie. Bardzo często oprócz ćwiczeń mięśni trzeba przywrócić oraz wypracować prawidłową fiksację oczu lub korespondencję siatkówkową.

Trening lokalizacji przy zachowaniu równowagi mięśni całego ciała

Ćwiczenia mięśni wzroku

Ćwiczymy nie tylko same mięśnie, ale wpływamy na zapamiętanie przez mózg wyćwiczonych poprawnych ustawień mięśni. Uzyskuje się to poprzez stopniowe wykonywanie ćwiczeń prostych, a potem coraz bardziej złożonych. Nie wystarczy jednak wyćwiczenie mięśni wzroku jedynie przy pomocy specjalnych urządzeń oraz programów.

Musimy przenieść te same pozytywne zachowania oczu do życia codziennego pacjenta, który ma tak samo poprawnie patrzeć wtedy, gdy chodzi, przemieszcza się, zmieniając punkty obserwacji, a następnie utrwalić efekty terapii. Dopiero wtedy ta praca ma sens i przynosi oczekiwane efekty.

Kogo można wyleczyć z zeza?

Na pewno możemy pomóc tylko takiej osobie, która ma zdrowe oczy. Jeżeli zez jest wynikiem jakiejś trwającej choroby, to najpierw trzeba się zająć jej wyleczeniem. Dopiero później możemy przystąpić do treningu wzroku.

Jeżeli trafi się pacjent z zezem dużego stopnia, to może być konieczne zarówno zastosowanie zabiegu operacyjnego, jak i ćwiczeń. Równocześnie może być zastosowana korekcja okularowa oczu. Zawsze musimy dany przypadek rozpatrywać całościowo.

Stosunkowo najłatwiej jest osiągnąć taki sukces u dzieci. Sporo zależy to od tego, czy zez wystąpił na skutek porażenia okołoporodowego, czy też pojawił się w późniejszym okresie życia. Okołoporodowy zez wrodzony jest trudniejszy do wyleczenia, w przeciwieństwie do tego, który pojawił się po okresie prawidłowego funkcjonowania wzroku, ponieważ mamy do czego wracać.

Doskonalenie konwergencji i akomodacji

Żeby pozbyć się zeza potrzebne jest zaangażowanie

Najwięcej jednak zależy od samego pacjenta, jego motywacji i chęci do systematycznej pracy, a w przypadku dzieci – od jego rodziców i opiekunów, którzy będą pomagać w wykonywaniu ćwiczeń poza gabinetem. Niestety, same ćwiczenia pod naszą opieką nie wystarczą, muszą być systematycznie powtarzane. Od tego zależy końcowy efekt w postaci ustąpienia zeza.

Tak samo jest z każdym treningiem, nauką języka – ze wszystkim, czego chcemy, a czego czasem musimy się nauczyć. Im większa jest potrzeba zmiany, tym łatwiej się nam współpracuje i szybciej widać efekty.

Rodzaje zeza: