Menu

Zaufaj optometrystom – film

„Oczy są zwierciadłem nie tylko duszy, ale całego organizmu człowieka”. Tak zaczyna się film informacyjny, który wyjaśnia, co to jest optometria oraz kim jest optometrysta, przygotowany przez serwis „Dbaj o wzrok”. W filmie wystąpiła także nasza specjalistka Małgorzata Orkisz! 

„Zaufaj optometrystom”. Film informacyjny poświęcony optometrii i optometrystom

Optometria pochodzi od greckiego optos – widziany oraz metreo – mierzenie. Optometria to dziedzina wiedzy stosowanej, która zajmuje się procesem widzenia. Ochrona, usprawnianie, zachowanie oraz rozwój procesu widzenia to główne pola działania optometrii.

Optometrysta zajmuje się diagnozowanie zaburzeń wzroku, przeprowadza badania diagnostyczne oczu, ocenia stan zdrowia narządu wzroku oraz określa charakter i zakres występujących nieprawidłowości. Optometrysta wykonuje wiele badań pomiarowych, które wykonuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

Badania jakie wykonuje optometrysta

Optometrysta wykonuje badanie ostrości wzroku oraz jego refrakcji, badanie pola widzenia, badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, badanie widzenia obuocznego.

Optometrysta może skierować pacjenta do lekarza okulisty lub do innego specjalisty ochrony oczu jeżeli potrzeb będzie leczenie lub zastosowanie środków farmakologicznych.

Optometryści planują oraz przeprowadzają terapię widzenia i terapię zeza, jeśli zachodzi taka konieczność.

Gabinet optometryczny

W gabinecie optometrycznym specjalista dobiera okulary korekcyjne oraz soczewki kontaktowe. Optometrysta przekazuje wiedzę o sposobach pielęgnacji soczewek, dbaniu o wzrok, ergonomii widzenia, czy bezpieczeństwie oczu w pracy i poza pracą. Optometryści serdecznie zapraszają na badania!

Zaufaj wiedzy i doświadczeniu optometrysty. Przyjdź na badanie wzroku!