Diagnoza zeza obejmuje badanie wielkości kąta odchylenia oczu oraz parametrów układu wzrokowego. Sprawdzamy też przyczynę zeza, od niej zależy metoda dalszego postępowania i rodzaj indywidualnej terapii wzrokowej. Przy zezie nie należy czekać, trzeba działać jak najszybciej po zauważeniu uciekania oka. Dziecku po 6 miesiącu życia fizjologicznie nie powinno oko uciekać.