Terapia wzrokowa. Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w specjalnym gabinecie

Co to jest terapia wzrokowa?

Terapia widzenia (ang.: Vision Therapy, VT) jest gałęzią optometrii. Opiera się na połączeniu szerokiego zakresu wiedzy z różnorodnych dziedzin jak: okulistyka, optyka, neurologia, a także psychologia, pedagogika i socjologia.

Terapia wzroku to rehabilitacja oraz leczenie zaburzeń widzenia, niemożliwych do skorygowania tylko przy pomocy okularów lub soczewek kontaktowych oraz zabiegów chirurgicznych.

Terapia wzrokowa pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu wzrokowego. Podczas treningu widzenia stosujemy ćwiczenia wzroku, umożliwiające przywrócenie sprawności nieprawidłowo rozwiniętych, a także utraconych jego funkcji.

Terapia widzenia na filmie

Terapia widzenia dla dzieci i młodzieży

Ćwiczenia wzrokowe odbywają się w naszym gabinecie w centrum Gdyni pod opieką optometrysty. Gabinet jest wyposażony w przyrządy i urządzenia zapewniające najwyższy standard ćwiczeń. Doświadczony optometrysta układa indywidualny plan skutecznej terapii wzrokowej metodą optometrii behawioralnej po przeprowadzonej diagnozie w naszym gabinecie. Trening widzenia odbywa się raz w tygodniu w gabinecie oraz codziennie w domu. Jest możliwość ustalenia turnusów 2-tygodniowych podczas których terapie gabinetowe odbywają się codziennie.

Kiedy dziecku może pomóc trening widzenia?

Trening wzroku wskazany jest, gdy dziecko ma problemy z uczeniem się, zbyt wolno przepisuje treść z tablicy, objawia niechęć do czytania, ma słabszą koncentrację wzrokową, pojawiają się u niego trudności ze skupieniem, pracą z bliska albo przy komputerze, powtarzają się bóle głowy, mruganie powiekami lub pieczenie oczu.

Jesteśmy profesjonalnie przygotowani do prowadzenia zajęć z zakresu terapii wzroku
Ścieżka zdrowia dla oczu. Ćwiczenie koordynacji ruchowej i wzrokowej

Wskazania do przeprowadzenia diagnozy optometrycznej

Inne symptomy zaburzenia widzenia u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które wskazują, że konieczna jest wizyta u specjalisty i diagnoza optometryczna:

Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

Przekręcanie zeszytu podczas pisania,

Problemy ze zmieszczeniem pisma ręcznego w liniach,

Nietypowy sposób trzymania książki (podczas czytania jest obrócona, nadmiernie zbliżona albo oddalona),

Nadmierna koncentracja na patrzeniu pod nogi przy schodzeniu ze schodów.

Rezultaty terapii wzrokowej zależą bardzo często od systematyczności pracy oraz motywacji młodego pacjenta, a także jego opiekunów. Regularne ćwiczenia wzrokowe skutkują poprawą widzenia, ta zaś wzmacnia chęć do ćwiczeń.

Jeżeli u Twojego dziecka występują trudności z oglądaniem filmów w formacie 3D, to ma ono najprawdopodobniej problem z układem wzrokowym.