Nasi specjaliści:

Optometrysta mgr Małgorzata Orkisz

Członek PTOO, optometrysta NO11108

Ukończyłam kierunek Optometria na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2011 roku. Stale poszerzam wiedzę i pogłębiam doświadczenie, żeby jak najlepiej pomagać pacjentom, mającym problemy ze wzrokiem.

Uczestniczę w wielu konferencjach optometrycznych i szkoleniach z zakresu terapii wzrokowej. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Zajmuję się badaniem oraz ćwiczeniem wzroku. Dobieram soczewki kontaktowe, okulary i pryzmaty. Sprawdzam rozwój funkcji wzrokowych.

Dobór mocy do okularów i miękkich soczewek kontaktowych

Sprawdzenie poprawności korekcji w nowych okularach/soczewkach

Dobór filtrów barwnych i korekcji okularowej

Diagnostyka zeza

Dobór pryzmatów

Optometrysta mgr Grażyna Jendrzejewska

Optometrysta NO21348

Ukończyłam optometrię na Politechnice Wrocławskiej na wydziale Podstawowych Problemów Techniki.
W zakładzie optycznym "Optometria Orkisz" zajmuję się doborem korekcji okularowej u młodzieży od 16 r.ż. oraz u osób dorosłych, a także aplikacją miękkich soczewek kontaktowych.
Badam sprawność układu wzrokowego i zaburzenia widzenia obuocznego.
Moją pasją są zagadnienia dotyczące ludzkiego wzroku, a celem pracy jego poprawa.
Zarówno osoby młode, jak i starsze zmagają się z problemami wzrokowymi wynikającymi z długotrwałej pracy w bliskich odległościach, czy też zdrowotnymi.
Staram się im pomóc korzystając z wiedzy i doświadczenia w doborze najlepszej korekcji optycznej.
Doskonalę swoje umiejętności biorąc udział w szkoleniach i webinarach.
Zapraszam na badanie.

Dobór mocy do okularów

Dobór miękkich soczewek kontaktowych

Dobór mocy do okularów i miękkich soczewek kontaktowych

Optometrysta mgr Błażej Janiuk

Optometrysta NO21337

Jestem absolwentem studiów podyplomowych Politechniki Wrocławskiej. Dyplom Optometrysty (NO21337) uzyskałem w 2021 roku. Od tego czasu podnoszę swoje kwalifikację i poszerzam wiedzę, biorąc udział w konferencjach i szkoleniach.
Z branżą optyczną jestem związany od 2018 roku, pracując na stanowisku przedstawiciela handlowego u najbardziej renomowanych producentów miękkich soczewek kontaktowych.
Jako Optometrysta zależy mi na kompleksowej pomocy pacjentom, aby mogli widzieć lepiej. Podczas badania koncentruję się na komunikacji i przekazywaniu informacji, aby pacjent miał pełną wiedzę o stanie swojego wzroku.

Dobór mocy do okularów

Dobór miękkich soczewek kontaktowych

Dobór mocy do okularów i miękkich soczewek kontaktowych

Konsultacje i badania – rejestracja telefoniczna:

Konsultacje i badania – rejestracja elektroniczna:

Zacznij od specjalisty lub

*podane ceny są tylko cenami orientacyjnymi, pełen cennik wizyt dostępny w naszych salonach