Nasi specjaliści:

Optometrysta mgr Małgorzata Orkisz

Członek PTOO, optometrysta NO11108

Ukończyłam kierunek Optometria na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu w 2011 roku. Stale poszerzam wiedzę i pogłębiam doświadczenie, żeby jak najlepiej pomagać pacjentom, mającym problemy ze wzrokiem.

Uczestniczę w wielu konferencjach optometrycznych i szkoleniach z zakresu terapii wzrokowej. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Zajmuję się badaniem oraz ćwiczeniem wzroku. Dobieram soczewki kontaktowe, okulary i pryzmaty. Sprawdzam rozwój funkcji wzrokowych.

Dobór mocy do okularów i miękkich soczewek kontaktowych

Sprawdzenie poprawności korekcji w nowych okularach/soczewkach

Dobór filtrów barwnych i korekcji okularowej

Diagnostyka zeza

Dobór pryzmatów

Ortoptystka Anita Rutkowska

Ortoptystka NO5818051

Jestem dyplomowaną ortoptystką (NO5818051) oraz absolwentką studiów licencjackich na kierunku „Biofizyka specjalność optyki okularowej z optometrią” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie kontynuuję naukę na studiach magisterskich na kierunku „Optometria”.

Swoją karierę rozpoczęłam w 2017 roku, specjalizuję się w badaniu dzieci i dorosłych w szerokim spektrum zaburzeń widzenia obuocznego, wad wzroku oraz terapii widzenia.
Podczas badania całą uwagę skupiam na pacjencie aby dokonać trafnej diagnozy.

Dobór mocy do okularów i miękkich soczewek kontaktowych

Sprawdzenie poprawności korekcji w nowych okularach/soczewkach

Dobór filtrów barwnych i korekcji okularowej

Diagnostyka zeza

Dobór pryzmatów

Agnieszka Sługocka

Jestem studentka 5 roku Optometrii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Zajmuję się korekcją wad wzroku takich jak krótkowzroczność, nadwzroczność i astygmatyzm. Specjalizuję się w doborze okularów korekcyjnych konstrukcji: jednoogniskowych, relaksacyjnych, biurowych i progresywnych.
Aplikuję miękkie soczewki sferyczne, toryczne i multifokalne.

Dobór mocy do okularów

Dobór miękkich soczewek kontaktowych

Dobór mocy do okularów i miękkich soczewek kontaktowych

Konsultacje i badania – rejestracja telefoniczna:

Konsultacje i badania – rejestracja elektroniczna:

*podane ceny są tylko cenami orientacyjnymi, pełen cennik wizyt dostępny w naszych salonach