Czym jest niedowidzenie

Niedowidzenie jest to zmniejszenie ostrości wzroku w jednym oku względem drugiego oka co najmniej o 2 rzędy, oceniane na znormalizowanych testach ostrości wzroku. Może być następstwem większej wady wzroku w oku niedowidzącym. Jeżeli w drugim oku nie ma wady wzroku to bardzo trudno wykryć niedowidzenie. Zdarza się, że niedowidzenie wykrywane jest dopiero w wieku szkolnym. Dlatego dzieci powinny mieć badany wzrok w jak najmłodszym wieku. Terapia niedowidzenia składa się z wielu etapów: odtłumienia, poprawy ostrości wzroku w oku niedowidzącym, prawidłowej fiksacji i odtworzenia fuzji.