Dzień dziecka 2024

Dzień Dziecka 2024

Happy Children's Day Celebrated annually in honor of Children
Od 3 do 7 czerwca okazji dnia dziecka zapraszamy na BEZPŁATNE przesiewowe badanie wzroku w dzieci w wieku od 8 do 14 lat do jednego z naszych salonów
ul. Abrahama 28, Gdynia tel. 696 414 140
lub Pl. Górnośląskim 1, Gdynia tel. 734 124 461

Badanie przesiewowe u dzieci ma na celu wykrycia ewentualne nieprawidłowości w rozwoju układu wzrokowego czyli czy występuje wada wzorku (jeśli występuje to czy korekcja jest aktualna), zeza, niedowidzenie, zaburzenia akomodacji lub ruchów oczu. Po badaniu wynik (czy jest potrzebna dalsza diagnoza i w jakim kierunku) jest przekazywana słownie. Podczas badania przesiewowo nie jest dobierana korekcja (recepta na okulary/soczewki) ani przeprowadzane badania ilościowe tylko sprawdzenie czy pacjent mieści się w normie dla swojego wieku.

*Zapisy wyłącznie osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową (poniżej)